Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu Audio Files Page
All Files 2023 Ramadan Tafseer Arba’una Hadith Ighathatul-lahfan Kashfu Shubuhat Ladubbar wayar hanu 2022 Ramadan Tafseer 2021 Ramadan Tafseer 2019 Ramadan Tafseer 2018 Ramadan Tafseer 2017 Ramadan Tafseer 2016 Ramadan Tafseer Mukhtasar Minhaj Sunnah Sunnah da masu inkarinta Sharh Fadlil Islam Umdatul Ahkam Warware shubuhar shi’ah
Categories
Latest updates