Daura wa Yan Izalan Jos: Matsayin Daga Murya a bayan Liman (Jiyarwa) a Musulunci – Dutsen Tanshi Majlis

Domin neman ƙarin bayani danna nan

Leave a Reply

Latest updates
Categories