Littafan Musulunci cikin yaren Hausa

Al-Kur’ani mai girma
Abin koyi
Akidar Ahlussunnah
Akidar Ahlussunnah wal jama’ah
Akidun Shi’ah a Saukake
Ahlul baiti da Sahabbai
Akidar limaman mazhabobi hudu
Abubuwan da suke warware musulunci
Abu Huraira Sahabi
Alaka tsakanin Ahlul-bait da Sahabbai
Abubuwa bakawai masu halakarwa
Abokin fira
Dalibin Makaranta Ta farko
Donate to support Us. May Allah reward You with Jannah
Account Number: 3077875210
Account Name: Mukhtar Muhammad
Bank: First Bank Nigeria
You can also Click Here to Donate Online

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: