Adadin Surorin da suka sauka a Makka da Madina

Tambaya: Surori nawa ne aka sauƙar a Makkah? Sannan nawa aka sauƙar a Madina?

Amsa: Adadin Surori Makiyya guda Tamanin da biyar ne (85) Adadin Surorin Madaniyya kuma guda (29). A bisa tsaɓanin Riwaya

Allah shine mafi sani.

Click Here to Support our work

Leave a Reply

%d bloggers like this: