2019 Ramadan Tafseer Cast

Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu


Dr. Abdallah Usman G/ƙaya


Dr. Bashir Aliyu Umar


Dr. Isa Ali Pantami


Dr. Idrees AbdulAzeez Bauchi(Night)


Dr. Idrees AbdulAzeez Bauchi(Evening)


Dr. Ibrahim Jalo Jalingo


Dr. Mansur Ibrahim Sokoto


Dr. Rabiu Rijiyar Lemu


Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu


Sheikh Abdurrazaq Yahya Haifan


Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum


Sheikh Aliyu Yunus


Sheikh Bin Uthman Kano


Sheikh Musa Yusuf Asadussunnah(Night)


Sheikh Musa Yusuf Asadussunnah(Evening)


Click Here to join our Telegram Channel.

2019 Ramadan Tafseer By Dr. Ibrahim Jalo Jalingo

Day 011


Day 010


Day 009


Day 008


Day 007


Day 006


Day 005


Day 004


Day 003


Day 002


Day 001


Click Here to join our Telegram Channel.

YADDA MUSULMI ZAI YI TA'AMULI DA BUKIN KIRSIMETI

By: Dr. Ibrahim Jalo JalingoDa yake a Nigeria ana zaman cakuda ne tsakanin al’ummar Kirista da al’ummar Musulmi. Sannan da yake shi Musulunci addini ne da ya bayyanar da hukuncin dukkan wani lamari da ya shafi rayuwar dan Adam, ko dai ta hanyar nassi, ko ta hanyar zahiri, ko ta hanyar ishaarah da iimaai. Sannan da yake akwai karkatattu da dama da suke halatta abin da Shari’ah ba ta halatta ba, ko haramta abin da Shari’ah ba ta haramta ba, lalle ya dace a yi wa al’ummar Musulmi bayanin hukuncin abin da ya shafi wannan Idi na Kirsimeti ta bangarorinsa da ke iya shafar wasu al’ummar Musulmi.
To amma kafin mu shiga bayanin wadannan hukunce-hukunce ya kamata Musulmi su san abubuwa kamar haka:-
1. Shi dai bukin kirsimeti wata bidi’ah ce da bata da Kiristoci suka kirkira sannan suka maida ita wata ibada da ake samun lada ta hanyar yin ta kamar dai yadda wasu Musulmi suka kirkiri bidi’ar idin Maulidi, Kiristoci sun kirkiri wannan bidi’ar ce kuwa a shekarar Miladiyyah ta 360, watau a cikin karni na hudu bayan haifuwar Annabi Isa alaihis salam.
2. Ya kamata kowa ya san cewa ba ya halatta Musulmi ya yi tarayya da wadanda ba musulmi ba cikin bukukuwansu na idi, watau ta hanyar halartan wasu tarurruka da za su kira, ko ta hanyar ba su wani taimako domin karfafa idodin nasu, wannan dai shi ne hanyar Salafus Salih: Sahabbai, da Taabi’ai, da Taabi’uttaabi’in; dalili kuwa shi ne:-
Imamul Baihaqiy ya ruwaito cikin As-Sunanul Kubraa hadithi na 19,334 cewa Sayyidina Umar Dan Khattab Allah Ya kara masa yarda ya ce: ((اجتنبوا اعداء الله في عيدهم)). Ma’ana: ((Ku nisanci makiya Allah cikin idinsu)).
Sannan Shaikhul Islam Ibnu Tamiyyah ya ce -kamar yadda ya zo cikin Al-Mustadrak Alaa Fataawaa Ibnu Tamiyyah 1/108, da Mukhtasarul Fataawaa Misriyyah1/517 :-
((وليس للمسلمين ان يعينوهم على أعيادهم لا ببيع ما يستعينون به على عيدهم ولا باجارة دوابهم ليركبوها في عيدهم لان أعيادهم مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان)). انتهى.
Ma’ana: ((Musulmi ba su da damar su taimaka musu cikin idodinsu, ko dai ta hanyar sayar musu da abin da za su karfafu da shi, ko ta hanyar ba da hayar dabbobinsu domin su hau su cikin idinsu, saboda idodinsu na daga cikin abin da Allah Madaukakin Sarki da kuma manzonSa mai tsira da amincin Allah suka haramta, saboda abin da yake cikinsu na kafirci da fasikanci da kuma sabo)).
Read More…

LALLE ABUBAKAR MAI YAWAN DARAJOJI NE A GURIN ALLAH DA MANZONSA

By: Dr. Ibrahim Jalo JalingoSayyidina Abubakar Bin Abi Quhaafah Allah Ya kara masa yarda Mutum ne mai yawan darajoji a gurin Allah da manzonSa; ga ma wasu siffofi da darajoji har guda biyar da manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya siffanta shi da su:-
1. Shi Abubakar Siddiqi ne; watau mai martabar waliyyan Allah ta biyu ne bayan martabar farko ta Annabci; kamar yadda Allah Ya jeranta wadannan martabobi hudu na waliyyanSa a cikin Suratun Nisaa’i aya ta 69 inda ya ce:-
((ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)).
Ma’ana: ((Kuma wadannan da suka yi da’a ga Allah da ManzonSa, to, wadannan suna tare da wadanda Allah Ya yi ni’ima a kansu, daga Annabawa, da Siddiqai, da Shahidai, da Salihai. Kuma wadannan sun kyautatu ga zama abokan tafiya)).
2. Shi Abubakar shi ne mutumin da Annabi ya fi son shi a cikin dukkan Mazaje.
3. Shi Abubakar mutum ne da Annabi ya ba da umurnin a yi koyi da shi.
4. Shi Abubakar mutum ne da Allah Ya ‘yanta shi daga Wuta.
5. Shi Abubakar shi ne mutumin da yake shugabantar dukkan manya majiya karfi in banda Annabawa da Manzanni a cikin Aljannah.
Lalle banda wadannan darajoji biyar da muka ambata yanzu, akwai wasu darajojin daban.
Read More…

ZAGIN SAHABBAI HARAMUN NE:

By: Dr. Ibrahim Jalo Jalingo1. Yana daga cikin manyan alamu na bacewar manyan kungiyoyin ‘Yan bidi’ah; Khawaarijawansu, da Shi’awansu, da Naasibawansu: zagin sahabban Manzon Allah mai tsira da amincin Allah.
2. Lalle zagin babban Sahabi Aliyyu Bin Abi Dalib Allah Ya kara masa yarda, da zagin sauran sahabban Annabi mai tsira da aminci Allah manyansu da kananansu laifi ne babba, a gaskiya ma ba ma wai zagin Sahabbai ba Aliyyu, ko Abubakar, ko Umar, ko Uthman ko wasunsu ba ne laifi kawai, a’a zagin ko wane Musulmi ma laifi ne babba a bisa nassin Manzon Allah mai tsira da amincin Allah; Imamul Bukhariy ya ruwaito Hadithi na 48, da Muslim Hadithi na 64, da Tirmiziy Hadithi na 1983, da Nasaa’iy Hadithi na 4108, da Ibnu Majah Hadithi na 69, da Ahmad Hadithi na 3647, da Ibnu Hibban Hadithi na 5939, da Bazzar Hadithi na 1172, da Dabaraaniy Hadithi na 9958 daga Sahabi Abdullahi Bin Mas’ud Allah Ya kara masa yarda cewa Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce:-
Read More…

MAN KUNTU MAULAAHU FA ALIYYUN MALAAHU

By: Dr. Ibrahim Jalo Jalingo((من كنت مولاه فعلي مولاه))
(1). Yana daga cikin abin da ke ba wa mahankalta mamaki: Irin yadda ‘Yan Shi’ah ke gina addininsu a lokuta da dama a kan tsabar jahilci da son zuciya; daya daga cikin misalan hakan shi ne: Irin yadda su ‘Yan Shi’ah suka riki ranar goma sha takwas ga watan Zul Hijjah a matsayin Idin da ake samun lada ta hanyar yin bukukuwa a cikinsa; a cewarsu saboda a wannan rana ce Annabi mai tsira da amincin Allah ya yi huduba a hanyarsa ta dawowa daga aikin hajjin bankwana zuwa gida Madina ya yi wani jawabi a wani guri da ake kira “Gadeer Khamm” ya ce a cikin jawabin nasa: ((Man kuntu maulaahu fa Aliyyun maulaahu)). Ma’anar wannan maga shi ne: “Duk wanda nakasance maulansa to Aliyyu ma maulansa ne”.
Sai ‘Yan Shi’ah suka nuna jahilci da son zuciya suka ce: da wannan lafazi da Annabi mai tsira da amincin Allah ya yi ke nan ya shaida wa Duniya ne cewa: da zarar ya mutu to Aliyyu Bin Abi Dalib ne khalifan Musulmai bayan mutuwarsa! Wannan shi ne jahilci da son zuciya da ‘Yan Shi’ah suka nuna; domin dukkan masana harshen Larabci, da kuma masana Alkur’ani da Sunnah suna sane da cewa: Ma’anar “Maulaa” a nan shi ne “Waliyyi” watau masoyi. Ma’anar wannan magana ta Annabi mai tsira da amincin Allah shi ne: “Wanda duk na kasance masoyinsa ne to Aliyyu ma masoyinsa ne”.
Ga misalai daga Alkur’ani mai girma:-
1. Ayah ta 4 cikin Suratut Tahreem Allah Ya ce:-
{وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين}.
Ma’ana: ((In kuka nemi taimakon juna domin kuntata masa, hakika Allah Shi maulansa (watau masoyinsa) da kuma Jibirilu, da saalihin Muminai)).
A nan babu wani mai hankali da zai ce: Mala’ikah Jibrilu da saalihin Muminai su ne shugabannin Annabi mai tsira da amincin Allah, a’a sai dai ya ce: su masoyansa ne.
2. Ayah ta 40 cikin suratul Anfal Allah Ya ce:-
Read More…

ZANGA-ZANGA A MAHANGAR MUSULUNCI:

By: Dr. Ibrahim Jalo jalingoZanga-zangar talakawa saboda neman tabbataccen wani hakki nasu, ko saboda neman tunkude wata barna da ke gudana a cikin kasa tabbas wani al’amari ne da ake gani yana faruwa daga lokaci zuwa lokaci cikin al’ummai daban-daban.
1. Babu sabani a tsakanin Malumanmu cewa: zanga-zangar hayaniya da kone-kone, da kuma zanga-zangar da za yi domin tabbatar da wani zalunci lalle irin wannan nau’i na zanga-zanga ba ya halatta a mahangar Musulunci.
2. Zanga-zangar lumana wacce aka tsara saboda neman wani tabbataccen hakki, ko neman tunkude wani tabbataccen zalunci daga shugabanni, ko daga wasunsu, lalle malamanmu na Musulunci a wannan zamani sun kasu kashi biyu game da hukuncin irin wannan zanga-zangar.
Read More…

SUNNAH CE KADA A CI KOME A SAFIYAR IDIN LAYYA HAR SAI AN DAWO DAGA IDI TUKUN

By: Dr. Ibrahim Jalo JalingoYana daga cikin abin da yake Sunnah a ranar idin Layya kada a ci abinci sai bayan an gama sallar idi tukun an dawo. Sannan shi kuma mai abin layya zai yi buda-bakin ne da hantar layyarsa; saboda dalili kamar haka:-
Imamut Tirmiziy ya ruwaito Hadithi na 546, da Imam Ahmad Hadithi na 22,984, da Imam Ibnu Khuzaimah Hadithi na 1426, da Imamud Daaraqudniy Hadithi na 1715, da Imam Ibnu Hibban Hadithi na 2812, da Imam Haakim Hadithi na 1088, da Imamul Baihaqiy cikin Sunan Hadithi na 6380, da Ma’arifatus Sunan Hadithi na 1912 da Isnadi Sahihi daga Sahabi Buraidah Bin Susaib Allah Ya kara masa yarda ya ce:
((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي)).
Read More…

MA'ANAR SALAFIYYAH

By: Dr. Ibrahim Jalo JalingoMa’anar Salafiyyah shi ne: bin hanyar magabata; watau Sahabbai, da Taabi’ai, da Taabi’ut Taabi’iina, da Taabi’ut Taabi’it Taabi’iina wajen girmama Annabi mai tsira da amincin Allah, da barin maganar kowa a duk lokacin da ta yi karo da maganarsa, da nuna fashi da damuwa a duk lokacin da aka ga wani ya yi watsi da maganar; Saboda wannan matsayi lalle shi ne matsayin Sahabbai, da Taabi’ai, da Taabi’ut Taabi’iina, da Taabi’ut Taabi’it Taabi’iina. Ga misalai kadan na irin yadda Sahabbai suke girmama maganar Annabi, suke bin maganarsa sau-da-kafa, suke kuma nuna fushinsu a kan duk wani da ya ki bin maganarsa ya koma yana bin maganar waninsa:- 1. Bukhariy ya ruwaito Hadithi na 3093, da Muslim Hadithi na 1759 cewa babban Sahabi Sayyidina Abubakar As-Siddiq ya ce:-
((لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به فاني اخشى ان تركت شيئا من أمره ان أزيغ)).
Read More…

IDAN IDI YA KASANCE A RANAR JUMA'A TO BABU WAJIBCIN SALLAR JUMA'A A RANAR:

By: Dr. Ibrahim Jalo Jalingo


Idan idi ya kasance a ranar Juma’a to babu wajibcin sallar Juma’a a ranar; wannan hukuncin ne za a iya fahimta in aka yi kyakkyawan nazari cikin hadithai biyar da suka zo cikin wannan babin, hadithan kuwa su ne kamar haka:- (1) Imam Abu Dawud ya ruwaito hadithi na 1,070 da Imam Ibnu Majah hadithi na 1,326 da isnadi sahihi daga Iyas Dan Abii Ramlah ya ce:-
((شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسال زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء ان يصلي، فليصل))
. Ma’ana: ((Na halarci Mu’awiyah Dan Abii Sufyaan yana tambayar Zaid Dan Arqam ya ce: Ko ka halarci Idi biyun da suka hadu a rana guda tare da Manzon Allah? Sai ya ce: Na’am. Sai ya ce: to yaya ya yi? Sai ya ce: Ya yi sallar Idin sannan ya rangwanta yin sallar juma’a, ya ce: Wanda ya so yin sallar sai ya yi sallar)). (2) Imam Ibnu Majah ya ruwaito hadithi na 1,329 da isnadi sahihi daga Sahabi Abdullahi Dan Umar ya ce:-
Read More…

​AZUMTAR SITTU SHAWWAL NA DAGA CIKIN SUNNONIN ANNABI TABBATATTU

By: Dr. Ibrahim Jalo
1. Yana daga cikin ayyukan lada da al’ummar Musulmi za su yi: azumtar sittu Shawwal, watau yin azumin kwana shida cikin watan Shawwal bayan an gama azumtar Watan Ramadan mai yawan alfarma. Wannan kuwa shi ne abin da ingantaccen hadithin Annabi mai tsira da amincin Allah ya zo da shi, kuma Jumhurin Al’ummar Musulmi suke yin aiki da shi, sai wanda ilmin wannan sunnah bai kai gare shi ba, wannan kuwa za a yi masa uzuri saboda wannan larurar.
2. Daga cikin wadanda za a yi musu wannan uzuri akwai babban Malami a duniyar Musulunci Imam Malik Bin Anas Allah Ya yi masa rahama, inda yake rubuce cikin littafinsa Muwattaa a karshen Kitabus Siyam, kamar haka:-
((قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في صيام ستة ايام بعد الفطر من رمضان؛ انه لم ير احدا من اهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف، وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وان يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجاهلية والجفاء لو راوا في ذلك رخصة عند اهل العلم، وراوهم يعملون ذلك))
Read More…

DOMIN TABBATAR TAUHIDI DOLE NE A GUJE WA BIDI'A

Mai Rubutu: Dr. Ibrahim Jalo Jalingo
An gina Musulunci ne a kan rukunai biyar, mafi girmansu shi ne: ((لا اله الا الله محمد رسول)) watau yarda da cewa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah, sannan Muhammad manzon Allah ne. Wadannan jumloli biyu: ((Laa Ilaaha Illal Laahu Muhammadur Rasuulul Laahi)) su ake kira lafuzan Tauhidi.
Kamar kuma yadda ake gani shi wannan Rukuni na Tauhidi yana da rassa biyu ne:-
1. Reshe na farko shi ne tabbatarwa babu wani abin bauta a bisa cancanta sai Allah Shi kadanSa; saboda haka duk wanda aka bauta wa in dai ba Allah ba ne to zalunci ne aka yi; domin an ba shi abin da bai cancanta a ba shi ba, an ba shi abin da yake ba hakkinsa ne ba. Lalle tsaida wannan reshe na Tauhidi yana nufin nisantar dukkan wani nau’i na Shirka.
2. Reshe na biyu shi ne yarda da cewa Annabi Muhammad mai tsira da amincin Allah Manzo ne na Allah. Lalle tsaida wannan reshe na Tauhidi yana nufin nisantar dukkan wani nau’i na bidi’ah; watau kada kowa ya bauta wa Allah sai da abin da Annabi Muhammadu mai tsira da amincin Allah ya shar’anta, ko dai ta hanyar Alkur’ani mai girma, ko kuwa ta hanyar ingantattun hadithansa masu daraja. Duk wanda za a ce da shi ga abin da Annabi ya fada cikin mas’ala kaza, sannan ya ce ba zai yi aiki da abin da ya fada ba, zai yi aiki ne da fadar waninsa, to lalle wannan bai tsaida hakkin Muhammadur Rasuulul Laahi ba, kuma tauhidinsa bai cika ba. Allah Ya taimake mu.