LALLE ABUBAKAR MAI YAWAN DARAJOJI NE A GURIN ALLAH DA MANZONSA

By: Dr. Ibrahim Jalo JalingoSayyidina Abubakar Bin Abi Quhaafah Allah Ya kara masa yarda Mutum ne mai yawan darajoji a gurin Allah da manzonSa; ga ma wasu siffofi da darajoji har guda biyar da manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya siffanta shi da su:-
1. Shi Abubakar Siddiqi ne; watau mai martabar waliyyan Allah ta biyu ne bayan martabar farko ta Annabci; kamar yadda Allah Ya jeranta wadannan martabobi hudu na waliyyanSa a cikin Suratun Nisaa’i aya ta 69 inda ya ce:-
((ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)).
Ma’ana: ((Kuma wadannan da suka yi da’a ga Allah da ManzonSa, to, wadannan suna tare da wadanda Allah Ya yi ni’ima a kansu, daga Annabawa, da Siddiqai, da Shahidai, da Salihai. Kuma wadannan sun kyautatu ga zama abokan tafiya)).
2. Shi Abubakar shi ne mutumin da Annabi ya fi son shi a cikin dukkan Mazaje.
3. Shi Abubakar mutum ne da Annabi ya ba da umurnin a yi koyi da shi.
4. Shi Abubakar mutum ne da Allah Ya ‘yanta shi daga Wuta.
5. Shi Abubakar shi ne mutumin da yake shugabantar dukkan manya majiya karfi in banda Annabawa da Manzanni a cikin Aljannah.
Lalle banda wadannan darajoji biyar da muka ambata yanzu, akwai wasu darajojin daban.
Read More…

ZAGIN SAHABBAI HARAMUN NE:

By: Dr. Ibrahim Jalo Jalingo1. Yana daga cikin manyan alamu na bacewar manyan kungiyoyin ‘Yan bidi’ah; Khawaarijawansu, da Shi’awansu, da Naasibawansu: zagin sahabban Manzon Allah mai tsira da amincin Allah.
2. Lalle zagin babban Sahabi Aliyyu Bin Abi Dalib Allah Ya kara masa yarda, da zagin sauran sahabban Annabi mai tsira da aminci Allah manyansu da kananansu laifi ne babba, a gaskiya ma ba ma wai zagin Sahabbai ba Aliyyu, ko Abubakar, ko Umar, ko Uthman ko wasunsu ba ne laifi kawai, a’a zagin ko wane Musulmi ma laifi ne babba a bisa nassin Manzon Allah mai tsira da amincin Allah; Imamul Bukhariy ya ruwaito Hadithi na 48, da Muslim Hadithi na 64, da Tirmiziy Hadithi na 1983, da Nasaa’iy Hadithi na 4108, da Ibnu Majah Hadithi na 69, da Ahmad Hadithi na 3647, da Ibnu Hibban Hadithi na 5939, da Bazzar Hadithi na 1172, da Dabaraaniy Hadithi na 9958 daga Sahabi Abdullahi Bin Mas’ud Allah Ya kara masa yarda cewa Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce:-
Read More…

MAN KUNTU MAULAAHU FA ALIYYUN MALAAHU

By: Dr. Ibrahim Jalo Jalingo((من كنت مولاه فعلي مولاه))
(1). Yana daga cikin abin da ke ba wa mahankalta mamaki: Irin yadda ‘Yan Shi’ah ke gina addininsu a lokuta da dama a kan tsabar jahilci da son zuciya; daya daga cikin misalan hakan shi ne: Irin yadda su ‘Yan Shi’ah suka riki ranar goma sha takwas ga watan Zul Hijjah a matsayin Idin da ake samun lada ta hanyar yin bukukuwa a cikinsa; a cewarsu saboda a wannan rana ce Annabi mai tsira da amincin Allah ya yi huduba a hanyarsa ta dawowa daga aikin hajjin bankwana zuwa gida Madina ya yi wani jawabi a wani guri da ake kira “Gadeer Khamm” ya ce a cikin jawabin nasa: ((Man kuntu maulaahu fa Aliyyun maulaahu)). Ma’anar wannan maga shi ne: “Duk wanda nakasance maulansa to Aliyyu ma maulansa ne”.
Sai ‘Yan Shi’ah suka nuna jahilci da son zuciya suka ce: da wannan lafazi da Annabi mai tsira da amincin Allah ya yi ke nan ya shaida wa Duniya ne cewa: da zarar ya mutu to Aliyyu Bin Abi Dalib ne khalifan Musulmai bayan mutuwarsa! Wannan shi ne jahilci da son zuciya da ‘Yan Shi’ah suka nuna; domin dukkan masana harshen Larabci, da kuma masana Alkur’ani da Sunnah suna sane da cewa: Ma’anar “Maulaa” a nan shi ne “Waliyyi” watau masoyi. Ma’anar wannan magana ta Annabi mai tsira da amincin Allah shi ne: “Wanda duk na kasance masoyinsa ne to Aliyyu ma masoyinsa ne”.
Ga misalai daga Alkur’ani mai girma:-
1. Ayah ta 4 cikin Suratut Tahreem Allah Ya ce:-
{وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين}.
Ma’ana: ((In kuka nemi taimakon juna domin kuntata masa, hakika Allah Shi maulansa (watau masoyinsa) da kuma Jibirilu, da saalihin Muminai)).
A nan babu wani mai hankali da zai ce: Mala’ikah Jibrilu da saalihin Muminai su ne shugabannin Annabi mai tsira da amincin Allah, a’a sai dai ya ce: su masoyansa ne.
2. Ayah ta 40 cikin suratul Anfal Allah Ya ce:-
Read More…

ZANGA-ZANGA A MAHANGAR MUSULUNCI:

By: Dr. Ibrahim Jalo jalingoZanga-zangar talakawa saboda neman tabbataccen wani hakki nasu, ko saboda neman tunkude wata barna da ke gudana a cikin kasa tabbas wani al’amari ne da ake gani yana faruwa daga lokaci zuwa lokaci cikin al’ummai daban-daban.
1. Babu sabani a tsakanin Malumanmu cewa: zanga-zangar hayaniya da kone-kone, da kuma zanga-zangar da za yi domin tabbatar da wani zalunci lalle irin wannan nau’i na zanga-zanga ba ya halatta a mahangar Musulunci.
2. Zanga-zangar lumana wacce aka tsara saboda neman wani tabbataccen hakki, ko neman tunkude wani tabbataccen zalunci daga shugabanni, ko daga wasunsu, lalle malamanmu na Musulunci a wannan zamani sun kasu kashi biyu game da hukuncin irin wannan zanga-zangar.
Read More…

Persecution Of the Muslims in Burma

Such is the magic of the Qur’an. It is a text which speaks about the past the same way it does of the future. Who would have thought that a new “Makkah” would emerge in the 21st century? Who could have imagined a situation where Muslims would be subject of systematic and government backed pogrom and extermination in the so-called modern world. This is happening right now, right there in Burma. Burma has become a new “Makkah” right there in Asia and one which is similar to the Makkah of the 7th century. Welcome to Burma of 2017; welcome to torture-land of Muslims.
Read More…

MA'ANAR SALAFIYYAH

By: Dr. Ibrahim Jalo JalingoMa’anar Salafiyyah shi ne: bin hanyar magabata; watau Sahabbai, da Taabi’ai, da Taabi’ut Taabi’iina, da Taabi’ut Taabi’it Taabi’iina wajen girmama Annabi mai tsira da amincin Allah, da barin maganar kowa a duk lokacin da ta yi karo da maganarsa, da nuna fashi da damuwa a duk lokacin da aka ga wani ya yi watsi da maganar; Saboda wannan matsayi lalle shi ne matsayin Sahabbai, da Taabi’ai, da Taabi’ut Taabi’iina, da Taabi’ut Taabi’it Taabi’iina. Ga misalai kadan na irin yadda Sahabbai suke girmama maganar Annabi, suke bin maganarsa sau-da-kafa, suke kuma nuna fushinsu a kan duk wani da ya ki bin maganarsa ya koma yana bin maganar waninsa:- 1. Bukhariy ya ruwaito Hadithi na 3093, da Muslim Hadithi na 1759 cewa babban Sahabi Sayyidina Abubakar As-Siddiq ya ce:-
((لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به فاني اخشى ان تركت شيئا من أمره ان أزيغ)).
Read More…

IDAN IDI YA KASANCE A RANAR JUMA'A TO BABU WAJIBCIN SALLAR JUMA'A A RANAR:

By: Dr. Ibrahim Jalo Jalingo


Idan idi ya kasance a ranar Juma’a to babu wajibcin sallar Juma’a a ranar; wannan hukuncin ne za a iya fahimta in aka yi kyakkyawan nazari cikin hadithai biyar da suka zo cikin wannan babin, hadithan kuwa su ne kamar haka:- (1) Imam Abu Dawud ya ruwaito hadithi na 1,070 da Imam Ibnu Majah hadithi na 1,326 da isnadi sahihi daga Iyas Dan Abii Ramlah ya ce:-
((شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسال زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء ان يصلي، فليصل))
. Ma’ana: ((Na halarci Mu’awiyah Dan Abii Sufyaan yana tambayar Zaid Dan Arqam ya ce: Ko ka halarci Idi biyun da suka hadu a rana guda tare da Manzon Allah? Sai ya ce: Na’am. Sai ya ce: to yaya ya yi? Sai ya ce: Ya yi sallar Idin sannan ya rangwanta yin sallar juma’a, ya ce: Wanda ya so yin sallar sai ya yi sallar)). (2) Imam Ibnu Majah ya ruwaito hadithi na 1,329 da isnadi sahihi daga Sahabi Abdullahi Dan Umar ya ce:-
Read More…

How False Prophet TB-Joshua Got it wrong about Us Election

Days back false prophet Tb-Joshua predicted that Hilary Clinton Will win us election, but unfurtunately God exposed his lies and put things the different way, Now Followers of Tb-Joshua are confused and wondering if he’s really a prophet as he claimed.
Watch the Video below to see how TB-Joshua Affirmed that God Told him that Hilary will win the election.
https://m.youtube.com/watch?v=j4Kxz4Pp_r4

Bayanin Qungiyar Izala game da zarginta da karban kudi wurin dasuki

Assalamu Alaikum,
Wannan Audio ne wanda ke kunshe da hirar da akayi da secretary na Qungiyar “Jama’atu izalatil bid’ah wa’ikamatussunnah” wanda yake bayani kan zargin da ake  wa shugabar kungiyar “sheikh abdullahi bala lau” kan amsar kudi wurin Tsohon mai baiwa shugaban kasar Nigeria shawara kan harkan tsaro “col. Sambo dasuki”. Wanda wannan zargi ta yadu ta kafa dabam dabam musamman kafan sada zumunci ta zamani,  Wanda shi secretary na Qungiyar yayi bayanin duk abinda ya faru da kuma alakarsu da ofishin shi Dasukin.
Danna Nan domin saukar da wannan Audio.


Click Here For Any Inquiry, Also Don’t Forget to Like our page on Facebook for latest update

ISBALIN TUFAFI YANGA CE A MAHANGAR MUSULUNCI(Dr. Ibrahim Jalo)

Tabbas yin aiki da ingantattun hadithan Annabi mai tsira da amincin Allah cikin Aqidah, da Ibadah, da Mu’amalah shi ne alheri ga mutane duniyarsu da lahirarsu.
Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce Isbalin tufafi yanga ce. Imamu Abu Dawuda ya ruwaito hadithi na 4086 da isnadi sahihi daga Sahabi Jabir Bin Sulaim Allah Ya kara masa yarda cewa Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce:-
(( ﻭﺍﺭﻓﻊ ﺍﺯﺍﺭﻙ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﺑﻴﺖ ﻓﺎﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻭﺍﻳﺎﻙ ﻭﺍﺳﺒﺎﻝ ﺍﻻﺯﺍﺭ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ)).
Read More…

JESUS CAN NEVER BE A SACRIFICE FOR SINS (3)Femi Aribisala

Pastors
killed
Jesus in
order to
hijack
the
Church
of God as their own inheritance.
image
Who exactly killed Jesus? Or more
precisely, who sacrificed him and to
whom? Most Christians seem to
agree with the Old Testament notion
that God is responsible for
everything, including good and evil.
Isaiah quotes God as saying: “I form
the light, and create darkness: I make
peace, and create evil: I the LORD do
all these things.” (Isaiah 45:7).
Amos speaks in the same vein: “If
there is calamity in a city, will not the
LORD have done it?” (Amos 3:6).
However, Jesus brings an entirely
different perspective. He tells us it is
“the thief” that steals, kills and
destroys. God, on the other hand, is
the giver and restorer of life. (John
10:10). Since God does not kill, he
would not kill Jesus, his only
begotten son.
But most Christians do not bother to
listen to Jesus. They not only
continue to insist that God killed
Jesus; they even believe God
sacrificed him. They say when Adam
and Eve sinned; God sacrificed an
animal to atone for their sins. This is
really stretching it. The scripture
says: “The LORD God made garments
of skin for Adam and his wife and
clothed them.” (Genesis 3:21).
However, it is nakedness, not sin,
which is covered with clothing. If
their sin were thereby atoned for,
how come Christians still claim the
rest of mankind inherited their
“original sin?”
Soul Sacrifice
In any case, sacrifices are offered to
God: God himself does not sacrifice.
We worship God: God does not
worship himself. Therefore, it is
nonsensical to presume that God
would make a sacrifice to himself.
Then there is the incongruity of the
resurrection. If God sacrificed Jesus,
he would not then raise him from the
dead. God does not undo the work of
his own hands. Solomon says:
“Whatever God does, it shall be
forever. Nothing can be added to it,
and nothing taken from it.”
(Ecclesiastes 3:14).
How then are we to understand
Isaiah who says: “It pleased the
LORD to bruise him; he has put him
to grief. When you make his soul an
offering for sin, he shall see his
seed, he shall prolong his days, and
the pleasure of the LORD shall
prosper in his hand?” (Isaiah 53:10).
The meaning of this scripture is
highly disputed. The Jews, to whom
the Hebrew Scriptures belong, insist
Isaiah 53 is addressed to the Lord’s
servant, who in the Old Testament is
Israel. (Isaiah 41:8). However,
Christians insist it refers to the
Messiah, who we recognize as
Jesus. In any case, Isaiah does not
talk of blood sacrifice: he talks of
“soul offering.” This shows he is only
talking metaphorically. The soul is an
inanimate, non-physical part of a
man; so Isaiah’s soul sacrifice
cannot mean the physical sacrifice of
a human-being.
Human sacrifice
Moreover, Isaiah is a Jew, so he
would never write about human
sacrifice. Human sacrifice is the
heathen way of worship; which is
strictly forbidden in the Law of
Moses. Moses says: “When the LORD
your God cuts off from before you the
nations which you go to dispossess,
and you displace them and dwell in
their land, take heed to yourself that
you are not ensnared to follow them,
after they are destroyed from before
you, and that you do not inquire after
their gods, saying, ‘How did these
nations serve their gods? I also will
do likewise.’
You shall not worship the Lord your
God in that way; for every
abomination to the LORD which He
hates they have done to their gods;
for they burn even their sons and
daughters in the fire to their gods.”
(Deuteronomy 12:29-31).
Therefore, the human sacrifice of
Jesus would be abomination to God.
But in order to avoid this verdict,
some Christians insist Jesus is not a
man. However, Peter, a man who
walked with Jesus says: “Jesus of
Nazareth was a man.” (Acts 2:22).
Paul says the same thing: “There is
one God and one mediator between
God and men, the man, Christ
Jesus.” (1 Timothy 2:5). Most
conclusive of all, Jesus himself says
he is a man. (John 8:40).
Vain worship
Jesus would never propose the
worship of God according to the
pagan ways of the heathen. As a
matter of fact, Jesus maintains God
is not even interested in the Jewish
practice of temple worship and
sacrifice. He tells a Samaritan
woman: “A time is coming when you
will worship the Father neither on
this mountain nor in Jerusalem. God
is spirit, and his worshipers must
worship in spirit and in truth.” (John
4:21/24).
In short, Jesus teaches that Temple
worship, which includes the
sacrificial cult, is not true worship.
The true worship God desires is
inspired by the Holy Spirit and comes
from the heart. It is clear then that, in
order to get a true understanding of
the crucifixion and death of Jesus,
we would need to listen to Jesus
himself, and not to the different
theories propounded about this in
Christendom; each one backed with
conflicting bible references.
Evil sacrifice
What does Jesus himself say about
his death? Does he talk about it in
any way that could be presumed to
be a sacrifice? Here is Jesus’ simple
and definitive version of his
crucifixion in his own words, and it
has nothing to do with him offering
himself as a sacrifice for sins.
Jesus says: “There was a certain
landowner who planted a vineyard
and set a hedge around it, dug a
winepress in it and built a tower. And
he leased it to vinedressers and went
into a far country. Now when vintage-
time drew near, he sent his servants
to the vinedressers, that they might
receive its fruit. And the vinedressers
took his servants, beat one, killed
one, and stoned another.
Again he sent other servants, more
than the first, and they did likewise to
them. Then last of all he sent his
son to them, saying, ‘They will
respect my son.’ But when the
vinedressers saw the son, they said
among themselves, ‘This is the heir.
Come, let us kill him and seize his
inheritance.’ So they took him and
cast him out of the vineyard and
killed him.” (Matthew 21:33-39).
In Jesus’ true-to-life story, the
landowner is God; the prophets are
his servants; Jesus is his son and
the pastors are the vinedressers.
Simply translated, the pastors killed
Jesus in order to hijack the Church of
God as their inheritance. But their
devious descendants now claim God
sacrificed Jesus.
There is a sacrifice here alright but it
is the anti-type of the Jewish system.
The pastors sacrificed Jesus to
Caesar and not to God. They did this
to safeguard their privileged
positions under Roman rule which
was threatened by Jesus’ radical
teachings.
Thus, when the Pharisees accused
his disciples of breaking the law by
plucking grains to eat on the
Sabbath, Jesus replied: “If you had
known what these words mean, ‘I
desire mercy, not sacrifice,’ you
would not have condemned the
innocent.” (Matthew 12:7). Since
they would soon also condemn him
wrongfully to death, he thereby
judged beforehand their decision to
sacrifice him. Under no
circumstances can this devilish act
be confused with divine atonement
for sins.

CHRISTIANS ARE NOT THE LIGHT OF THE WORLD(Femi Aribisala)

image
Christians today are the people who
betray Jesus; but with a kiss.

A blogger became so exasperated
with my criticism of the Christian
Church; he decided to launch what
would be the definitive counter-
attack. “Femi Aribisala,” he declared
triumphantly, “is not a Christian!”
When I thought about this, I
concluded that, using the same logic,
the prophets of Israel were not
Israelites.
This is God’s mandate for his
prophets: “Cry aloud, spare not; lift
up your voice like a trumpet; tell my
people their transgression, and the
house of Jacob their sins.” (Isaiah
58:1). Those who had a problem
with this killed the prophets. I have
been killed time-and-again by
Christians; but the Lord always
raises me from the dead.
If my criticism of apostate
Christianity disqualifies me as a
Christian, then most Nigerians can no
longer be Nigerians. Indeed, where
two or three Nigerians are gathered,
you can be sure we are busy
criticising our dear country. However,
Nigerians criticise Nigeria because
we are Nigerians and not because we
are not.
Jesus says: “Those whom I love I
rebuke and discipline. So be earnest,
and repent.” (Revelation 3:19).
Sheepish wolves
Who exactly is a Christian? Paul
says: “They are not all Israel who are
of Israel.” (Romans 9:6). By the
same token, they are not all
Christians who are Christians. All
Christians profess belief in Jesus.
But most Christians do not follow his
doctrine. Many do not even know
what Jesus’ doctrine entails. When
you tell them, they shout: “Heresy!”
Using Paul’s erroneous standards,
many Christians define a Christian as
someone who believes in Jesus.
However, some Jews who professed
belief in Jesus turned out to be sons
of the devil. (John 8:31/44). Jesus
did not say his followers will be
identified by their hypocrisy and
grand-standing. Instead, he says:
“You will know them by what they
do.” (Matthew 7:16).
When some Jews insisted they were
sons of Abraham, Jesus said to
them: “If you were Abraham’s
children, you would be doing what
Abraham did.” (John 8:39). Spiritual
sons must do the works of their
father, and not merely profess his
faith. However, Christians profess the
faith of Jesus but disdain God’s
ways.
Satanic evangelism
Several years ago, a Christian
acquaintance with a common law
wife and three daughters literally
disappeared. His family did not hear
from him for three years. When he
finally showed up just as suddenly
as he had left, I button-holed him
and asked where he had been all this
long while; in utter neglect of his
family.
His response threw me for a loop.
“Evangelism!” he declared
exuberantly, “evangelism!” “What do
you mean?” I wondered. “I have been
doing evangelism,” he replied,
smiling mischievously at me. So I
asked him: “What kind of evangelism
are you doing that precludes taking
care of your family?”
That man’s perspective is
symptomatic of a general Christian
malaise. We try to bring people to
Christ through preaching that
contradicts the life we live. But Jesus
warns: “Not everyone who says to
me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the
kingdom of heaven, but he who does
the will of my Father in heaven.”
(Matthew 7:21).
Christians are pompous “fishers of
men.” We tell men: “Today might be
the last day of the rest of your life.
Accept Jesus before it is too late.”
But we don’t live like people
preoccupied with eternal life. We
have heard of Jesus but don’t know
him. We have read about him but
don’t follow him. We talk the
highfalutin talk and walk the
hypocritical walk.
Living faith
Jesus is very contemptuous of our
kind of evangelism-driven faith. He
says: “Woe to you, teachers of the
law and Pharisees, you hypocrites!
You travel over land and sea to win a
single convert, and when he becomes
one, you make him twice as much a
son of hell as you are.” (Matthew
23:15).
John says of Jesus: “Eternal life is in
him, and this life gives light to all
mankind.” (John 1:4). It is the
exemplary life of Jesus that makes
him the light of men. In his light, we
see light. (Psalm 36:9). But
Christians are not particularly
interested in the life of Jesus. We
only take refuge in self-serving
principles about his allegedly
vicarious death. Instead of being
preoccupied with the godly life Jesus
lived; we sing and dance about the
death he died.
Jesus says: “I have come that they
may have life, and that they may
have it more abundantly.” (John
10:10). The life Jesus gives comes
from his life. It does not come from
his death. Jesus says: “I am the way,
the truth, and the life.” (John 14:6).
The way, the truth and the life do not
come from Jesus’ death; they come
from practical details of the virtuous
life Jesus lived and taught.
Light of the World
Jesus says to his disciples: “You are
the light of the world. A city that is
set on a hill cannot be hidden. Nor
do they light a lamp and put it under
a basket, but on a lampstand, and it
gives light to all who are in the
house. Let your light so shine before
men, that they may see your good
works and glorify your Father in
heaven.” (Matthew 5:14-16).
The light of the world is not about the
faith of Christians. It is about our
works. But one thing is certain:
Christians today are not known for
our works. I know no one that
defines a Christian as a righteous
person. As a matter of fact,
Christians would rather be the rich of
the world than the light of the world.
However, the rich man who flies
around in a jet-plane like Oritsejafor
and Adeboye cannot be the light of
this world. At best, he is the envy of
the world.
Light is not a friend, but an
adversary, of darkness. Light dispels
darkness because it is implacably
opposed to it. But Christians are not
fundamentally different from non-
Christians. We have the same values
and seek the same worldly objects.
Such differentials as exist are
inconsequential. We go to church,
read the bible, quote some scriptures,
and pray “in the name of Jesus.” But
these are dead religious rituals. They
don’t make us the light of the world.
Christians don’t even know what
Jesus expects us to be. We don’t
because we are not who we are
supposed to be. Jesus does not say
his disciples should be the light of
the world. He says they are the light
of the world. We either are or we are
not; and the truth is that Christians
today are not. Indeed, we are
anything but. There is one way to
describe the Christians of today: we
are the people who betray Jesus; but
with a kiss.
Christians display few good works
before men. We are not known as
people of integrity who, like Jesus,
are loving, gracious, compassionate,
merciful and forgiving. We
vehemently decry the Boko Haram
but are rabid Boko Haramites in
speech and prayer. We claim to be
followers of Jesus but despise his
righteous ways. We are only
deceiving ourselves.
Jesus warns: “If the light you think
you have is really darkness, how
deep that darkness will be!”
(Matthew 6:23).

JESUS CAN NEVER BE A SACRIFICE FOR SINS (2) Femi Aribisala

image
Jesus
will not
offer to
God the
sacrifices
he insists
will not
prevent people from perishing.
On the Mount of Transfiguration, God
the Father counsels that, henceforth,
we should only listen to Jesus. He
puts this to dramatic effect by having
Moses and Elijah, representing the
law and the prophets, appear to
speak to Jesus. A bright cloud
overshadows them and when it
clears, only Jesus remains. Then a
voice comes from heaven, saying:
“This is my beloved Son. Listen to
him.” (Mark 9:7).
Let me take the liberty to paraphrase
what God declares in this live
parable. He says: “Jesus is my Son:
Moses and Elijah are not. Listen to
my Son. Don’t bother to listen to
Moses and Elijah anymore.” In short,
Jesus the Son is God’s only true and
faithful witness. (Revelation 1:5).
Listen only to him.
Jesus himself cautions that, as the
Son of God, he is the only one who
truly knows the Father. (Matthew
11:27). He maintains servants are
fundamentally ignorant about the
master’s affairs. (John 15:15).
Moses, Elijah and others like them
are only servants of God.
Nevertheless, Christians have this
tendency to listen to everybody but
Jesus.
House of prayer
When we listen to Jesus, we discover
he would never offer any sacrifice for
sins because he insists sacrifices are
useless. Jesus starts and ends his
ministry by scattering the sacrificial
implements in the Temple. He
overturns the tables of the money-
changers and drives out those
selling doves for the sacrifices. Then
he declares: “It is written, ‘my house
shall be called a house of prayer,’
but you have made it a ‘den of
thieves.’” (Matthew 21:13).
By quoting Jeremiah 7:11, Jesus
validates the prophet’s position that
the sacrificial system is not of God.
Jeremiah writes: “Thus says the
LORD of hosts, the God of Israel:
‘Add your burnt offerings to your
sacrifices and eat meat. For I did not
speak to your fathers, or command
them in the day that I brought them
out of the land of Egypt, concerning
burnt offerings or sacrifices.’”
(Jeremiah 7:21-22).
Like Jeremiah before him, Jesus
maintains the Temple is “a house of
prayer;” as opposed to “a house of
sacrifices.” Indeed, the Temple was
the only place where sacrifices could
be offered. However, even at its
dedication, Solomon says nothing
about sacrifices. Instead, he
emphasises the need for repentance
prayers. He maintains that in order to
receive forgiveness, all that is
needed is to repent and pray towards
the Temple to God. (1 Kings
8:33-52).
He repeats this principle in Proverbs:
“Through love and faithfulness sin is
atoned for.” (Proverbs 16:6). “To do
what is right and just is more
acceptable to the LORD than
sacrifice.” (Proverbs 21:3). This
position is repeated time-and-again
in the prophets: “Take words with
you, and return to the LORD. Say to
him, “Forgive all our sins; receive us
graciously, for we will offer the
sacrifices of our lips.” (Hosea 14:2).
The psalmist concurs: “The LORD is
close to the broken-hearted and
saves those who are crushed in
spirit.” (Psalm 34:18).
Jesus’ ministry
Accordingly, Jesus, “the way, the
truth, and the life” (John 14:6),
maintains sacrifices are not the
means to salvation. He says: “Go and
learn what this means: ‘I desire
mercy and not sacrifice.’ For I did
not come to call the righteous, but
sinners, to repentance.” (Matthew
9:12-13). In order to be saved,
Jesus insists we have to repent of
sin. Therefore, his ministry is
devoted to calling sinners to
repentance.
David has long declared this in the
psalms. He says to God in repenting
for his adultery with Bathsheba: “You
do not desire sacrifice, or else I
would give it; you do not delight in
burnt offering. The sacrifices of God
are a broken spirit, a broken and a
contrite heart- these, O God, you will
not despise.” (Psalm 51:16-17).
However, God despises sacrifices. He
says: “I have no need of a bull from
your stall or of goats from your pens,
for every animal of the forest is mine,
and the cattle on a thousand hills. I
know every bird in the mountains,
and the creatures of the field are
mine. If I were hungry I would not
tell you, for the world is mine, and all
that is in it. Do I eat the flesh of
bulls or drink the blood of goats?”
(Psalm 50:9-13).
Micah is equally scathing about the
sacrificial system: “Will the LORD be
pleased with thousands of rams, with
ten thousand rivers of oil? Shall I
offer my firstborn for my
transgression, the fruit of my body
for the sin of my soul? He has
showed you, O man, what is good.
And what does the LORD require of
you? To act justly and to love mercy
and to walk humbly with your God.”
(Micah 6:7-8).
Repent or perish
While some Galileans were offering
sacrifices, Herod killed them all.
Many found this confusing. They
wondered why God did not protect
them, seeing that they were offering
the sacrifices to God. The
presumptive answer was that their
sins must have been particularly
great. So they brought the matter to
Jesus. But Jesus insisted their sins
were no greater than those of others.
Their mistake was in offering useless
sacrifices instead of repenting of
their sins. When we ignore the will of
God and insist on our own counsels,
we cannot expect protection from
God.
Jesus then enunciates a great
salvation principle: “Repent or
perish.” He says to them: “Do you
suppose that these Galileans were
worse sinners than all other
Galileans, because they suffered
such things? I tell you, no; but
unless you repent you will all
likewise perish.” (Luke 13:2-3). If we
sacrifice, we will perish. If we repent,
we will not.
Therefore, it is ludicrous to maintain
Jesus is a sacrifice for sins. Jesus
will not offer to God the sacrifices he
insists will not prevent people from
perishing. This position is affirmed in
David’s messianic psalm: “Sacrifice
and offering you did not desire, but
my ears you have pierced; burnt
offerings and sin offerings you did
not require. Then I said, ‘Here I am, I
have come- it is written about me in
the scroll. I desire to do your will, O
my God; your law is within my heart.”
(Psalm 40:6-8).
Christian dilemma
The same mistake these Galileans
made is that which Christians are
making today. Quoting Isaiah
29:13-14; Jesus says of the Jews:
“In vain they worship me, teaching as
doctrines the commandments of
men.” (Matthew 15:9). Similarly,
Christians today are still relying on
sacrifices in order to obtain salvation,
when we should focus on
repentance. But now our fallacy is
even more heinous: we are relying
on the sacrifice of a human-being.
Jesus sent his disciples to go and
preach everywhere. When they
preached, they said absolutely
nothing about the need for sacrifices.
Instead, “They went out and
preached that men should repent.”
(Mark 6:12). When Jesus rose from
the dead, this did not change. He
gave the same mandate to his
disciples: “This is what is written:
The Christ will suffer and rise from
the dead on the third day, and
repentance and forgiveness of sins
will be preached in his name to all
nations, beginning at Jerusalem.”
(Luke 24:46-47).

MATHEMATICIAN WHO CHALLENGED QURAN(By Thedeenshow)

Dr Gary Miller (Now Dr Abdul Ahad)
was a very active missionary and
was very knowledgeable about the
Bible. This man likes mathematics so
much, that’s why he likes logic. One
day, he decided to read the Qur’an to
try to find any mistakes that he might
take advantage of while inviting
Muslims to convert to Christianity. He
expected the Qur’an to be an old
book written 14 centuries ago, a
book that talks about the desert and
so on. He was amazed from what he
found.
image
He discovered that this Book had
what no other book in the world has.
He expected to find some stories
about the hard time that the Prophet
Muhammad (Peace Be Upon Him)
had, like the death of his wife
Khadijah (may Allah be pleased with
her) or the death of his sons and
daughters. However, he did not find
anything like that. And what made
him even more confused is that he
found a full “Sura” (chapter) in the
Qur’an named “Mary” that contains a
lot of respect to Mary (peace be upon
her) which is not the case even in
the books written by Christians nor in
their Bibles. He did not find a Sura
named after “Fatimah”(the prophet’s
daughter) nor “Aishah” (the Prophet’s
wife), may Allah (God) be pleased
with both of them. He also found that
the name of Jesus (Peace Be Upon
Him) was mentioned in the Qur’an 25
times while the name of
“Muhammad” (Peace Be Upon Him)
was mentioned only 4 times, so he
became more confused. He started
reading the Qur’an more thoroughly
hoping to find a mistake but he was
shocked when he read a great verse
which is verse number 82 in Surat
Al-Nisa’a (Women) that says:
“Do they not consider the Qur’an
(with care)? Had it been from other
than Allah, they would surely have
found therein much discrepancy”.
Dr Miller says about this verse: “One
of the well known scientific principles
is the principle of finding mistakes or
looking for mistakes in a theory until
it’s proved to be right (Falsification
Test). What’s amazing is that the
Holy Qur’an asks Muslims and non-
muslims to try to find mistakes in
this book and it tells them that they
will never find any”. He also says
about this verse: “No writer in the
world has the courage to write a
book and say that it’s empty of
mistakes, but the Qur’an, on the
contrary, tells you that it has no
mistakes and asks you to try to find
one and you won’t find any.”
Another verse that Dr Miller reflected
on for a long time is the verse
number 30 in Surat “Al-Anbiya” (The
Prophets):
“ Do not the Unbelievers see that the
heavens and the earth were joined
together (as one unit of Creation),
before We clove them asunder? We
made from water every living thing.
Will they not then believe?”
He says: ”This verse is exactly the
subject of the scientific research that
won the Noble Prize in 1973 and was
about the theory of the “Great
Explosion”. According to this theory,
the universe was the result of a great
explosion that lead to the formation
of the universe with its skies and
planets.
Dr Miller says: “Now we come to
what’s amazing about the Prophet
Muhammad (PBUH) and what’s
pretended about the devils helping
him, God says:
“No evil ones have brought down this
(Revelation), it would neither suit
them nor would they be able (to
produce it). Indeed they have been
removed far from even (a chance of)
hearing it.” The Holy Qur’an, Chapter
26, Verses 210-212.
“When thou does read the Qur’an,
seek Allah’s protection from Satan
the Rejected One” The Holy Qur’an,
Chapter 16, Verse 98.
You see? Can this be the devil’s way
to write a book? how can he write a
book then tells you to ask God for
protection from this devil before
reading that book? Those are
miraculous verses in this miraculous
book! and has a logical answer to
those who pretend that it’s from the
devil”.
And among the stories that amazed
Dr Miller is the story of the Prophet
(PBUH) with Abu-Lahab. Dr Miller
says: “This man (Abu Lahab) used to
hate Islam so much that he would go
after the Prophet wherever he goes to
humiliate him. If he saw the prophet
talking to strangers, he used to wait
till he finishes and then ask them:
What did Muhammad tell you? If he
said it’s white then it’s in reality
black and if he said it’s night then
it’s day. He meant to falsify all what
the prophet says and to make people
suspicious about it. And 10 years
before the death of Abu Lahab, a
Sura was inspired to the prophet,
named “Al-Masad”. This sura tells
that Abu Lahab will go to hell, in
other words, it says that Abu Lahab
will not convert to Islam. During 10
years, Abu Lahab could have said:
“Muhammad is saying that I will not
become a Muslim and that I will go
to the hell fire, but I’m telling you
now that I want to convert to Islam
and become a Muslim. What do you
think about Muhammad now? Is he
saying the truth or no? Does his
inspiration come from God?”. But Abu
Lahab did not do that at all although
he was disobeying the prophet in all
matters, but not in this one. In other
words, it was as if the prophet
(PBUH) was giving Abu Lahab a
chance to prove him wrong! But he
did not do that during 10 whole
years! he did not convert to Islam
and did not even pretend to be a
Muslim!! Throughout 10 years, he
had the chance to destroy Islam in
one minute! But this did not happen
because those are not the words of
Muhammad (PBUH) but the words of
God Who knows what’s hidden and
knows that Abu Lahab will not
become a Muslim.
How can the prophet (PBUH) know
that Abu Lahab will prove what is
said in that Sura if this was not
inspiration from Allah? How can he
be sure throughout 10 whole years
that what he has (the Qur’an) is true
if he did not know that it’s
inspiration from Allah?? For a person
to take such a risky challenge, this
has only one meaning: that this is
inspiration from God.
“Perish the hands of the Father of
Flame (Abu Lahab)! perish he! No
profit to him from all his wealth, and
all his gains! Burnt soon will he be in
a Fire of blazing Flame! His wife shall
carry the (crackling) wood; As fuel! A
twisted rope of palm-leaf fibre round
her (own) neck!” The Holy Qur’an,
Chapter 111.
Dr Miller says about a verse that
amazed him: One of the miracles in
the Qur’an is challenging the future
with things that humans cannot
predict and to which the
“Falsification Test” applies, this test
consists of looking for mistakes until
the thing that is being tested is
proved to be right. For example, let’s
see what the Qur’an said about the
relation between Muslims and Jews.
Qur’an says that Jews are the major
enemies for Muslims and this is true
until now as the main enemy for
Muslims are the Jews.
Dr Miller continues: This is
considered a great challenge since
the Jews have the chance to ruin
Islam simply by treating Muslims in a
friendly way for few years and then
say: here we are treating you as
friends and the Qur’an says that we
are your enemies, the Qur’an must be
wrong then! But this did not happen
during 1400 years!! and it will never
happen because those are the words
of The One who knows the unseen
(God) and not the words of humans.
Dr Miller continues: Can you see how
the verse that talks about the enmity
between Muslims and Jews
constitutes a challenge to the human
mind?
“Strongest among men in enmity to
the Believers wilt thou find the Jews
and Pagans; and nearest among
them in love to the Believers wilt
thou find those who say, “We are
Christians”: because amongst these
are men devoted to learning and men
who have renounced the world, and
they are not arrogant. And when they
listen to the revelation received by
the Messenger, thou wilt see their
eyes overflowing with tears, for they
recognize the truth: they pray: “Our
Lord! We believe; write us down
among the witnesses” The Holy
Qur’an, Chapter 5, Verses 82-84.
This verse applies to Dr Miller as he
was a Christian but when he knew
the truth, he believed and converted
to Islam and became a herald. May
Allah support him.
Dr Miller says about the unique style
of the Qur’an that he finds wonderful:
No doubt there is something unique
and amazing in Qur’an that is not
present anywhere else, as the Qur’an
gives you a specific information and
tells you that you did not know this
before. For example:
“This is part of the tidings of the
things unseen, which We reveal unto
thee (O Prophet!) by inspiration: thou
was not with them when they cast
lots with arrows, as to which of them
should be charged with the care of
Maryam: nor was thou with them
when they disputed (the point)” The
Holy Qur’an, Chapter 3, Verse 44.
“Such are some of the stories of the
Unseen, which We have revealed
unto thee: before this, neither thou
nor thy People knew them. So
persevere patiently: for the End is for
those who are righteous” The Holy
Qur’an, Chapter 11, Verse 49.
“Such is one of the stories of what
happened unseen, which We reveal
by inspiration unto thee: nor was
thou (present) with them when they
concerted their plans together in the
process of weaving their plots” The
Holy Qur’an, Chapter 12, Verse 102.
Dr Miller continues: “No other holy
book uses this style, all the other
books consist of information that
tells you where this information came
from. For example, when the Holy
Bible talks about the stories of the
ancient nations, it tells you that a
this King lived in a this place and a
that leader fought in that battle, and
that a certain person had a number
of kids and their names are. But this
book (Bible) always tells you that if
you want to know more, you can read
a certain book since that information
came from that book”.
Dr Garry Miller continues: “This is in
contrary to the Qur’an which gives
you the information and tells you that
it’s new!! And what’s amazing is that
the people of Mecca at that time
(time of inspiration of those verses)
used to hear those verses and the
challenge that the information in
those verses was new and was not
known by Muhammad (PBUH) nor by
his people at that time, and despite
that, they never said: We know this
and it is not new, and they did not
say: We know where Muhammad
came from with those verses. This
never happened, but what happened
is that nobody dared to say that he
was lying to them because those
was really new information, not
coming from the human mind but
from Allah who knows the unseen in
the past, the present and the future
Read More>>